Từ khóa: "trường quốc tế thái bình dương"

Giới thiệu về Trường quản lý khách sạn Quốc Tế Thái Bình Dương (PIHMS) của NEW ZEALAND

Trường Quản lý Khách sạn Quốc tế Thái Bình Dương (PIHMS) của New Zealand là trường Quản lý khách sạn hàng đầu ở New Zealand.