Từ khóa: "phòng công nghiệp đức"

Đoàn Lãnh đạo Phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam thăm và làm việc với Trường Cao Đẳng Du Lịch Đà Nẵng

Ngày 27/3/2018, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng...