Tầm nhìn và sứ mệnh

SỨ MỆNH

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng tồn tại với mục đích đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ tay nghề thuộc lĩnh vực du lịch từ cao đẳng nghề đến sơ cấp nghề và các khóa học ngắn hạn nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu của xã hội; Học sinh, sinh viên ra trường có khả năng thích ứng cao với môi trường làm việc thực tế.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng sẽ trở thành hình mẫu của một trung tâm đào tạo, thực hành nghề du lịch chất lượng cao, vươn tầm khu vực và quốc tế.

GIÁ TRỊ THEO ĐUỔI

“Luôn đổi mới trong quản lý,

Giảng viên được đào tạo chuẩn hóa,

Cơ sở vật chất hiện đại,

Đào tạo chú trọng thực hành,

Môi trường học tập năng động,

Liên kết chặt với ngành và doanh nghiệp.”

Từ khóa