Khoa Khách Sạn

Khoa Khách sạn được thành lập theo quyết định số 79/QĐ-TCĐNDLĐN ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề du lịch Đà Nẵng. Khoa Khách sạn có chức năng cụ thể như sau:
1.Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;
2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung; cải tiến phương pháp dạy nghề nâng cao chất lượng đào tạo; Xem tiếp