Khoa Lữ hành - Hướng dẫn

Khoa Lữ hành - Hướng dẫn được thành lập theo quyết định số 229/QĐ-CĐDLĐN ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng. KhoaLữ hành - Hướng dẫn có chức năng, nhiệm vụ sau:
1.Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;
2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung; cải tiến phương pháp dạy nghề nâng cao chất lượng đào tạo; Xem tiếp