Quyết định khen thưởng cho tập thể lớp đạt danh hiệu lớp HSSV tiên tiến năm học 2012 - 2013
03-12-2013
1. Tập thể lớp 1CNH - Khoa Dịch vụ Nhà hàng
2. Tập thể lớp 1TNH - Khoa Dịch vụ Nhà hàng
3. Tập thể lớp 1CCB - Khoa Dịch vụ Nhà hàng
4. Tập thể lớp 2CLH1 - Khoa Lữ hành hướng dẫn
5. Tập thể lớp 1CKS2 - Khoa Khách sạn
6. Tập thể lớp 2CKS1 - Khoa Khách sạn
Quyết định khen thưởng cho HSSV có điểm xét tuyển cao nhất khóa 3
03-12-2013
Sinh viên Đoàn Thị Bình - Lớp 3CKS2, Nghề Quản trị khách sạn, Khoa Khách sạn
Quyết định khen thưởng 4 sinh viên của Trường đạt giải trong các Hội thi cấp thành phố năm 2013
03-12-2013
1) Trần Hồng Công - 1CCB
2) Nguyễn Đình Huy - 1CCB
3) Lê Trung Tín - 1CNH
4) Nguyễn Thị Thủy - 2CNH
Về việc buộc thôi học và xóa tên HSSV khóa 1
24-12-2012
Quyết định buộc thôi học và xóa tên HSSV khóa 1 hệ cao đẳng nghề và trung cấp nghề chính quy lần thứ nhất, năm học 2012-2013
Khen thưởng 3 sinh viên của Trường đoạt giải trong kỳ thi tay nghề cấp Thành phố và cấp Bộ trong năm học 2011 - 2012
20-11-2012
Quyết định số 171/QĐ-CĐDLĐN ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc Khen thưởng 3 sinh viên của Trường đoạt giải trong kỳ thi tay nghề cấp Thành phố và cấp Bộ trong năm học 2011 - 2012
Hỗ trợ xe đạp cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học 2012 - 2013
20-11-2012
Quyết định số 172/QĐ-CĐDLĐN ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc Hỗ trợ 10 xe đạp của Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Đà Nẵng cho 10 HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học 2012 - 2013
Khen thưởng HSSV Khoa khách sạn đã đạt thành tích xuất sắc trong đợt thực tế của năm học 2011 - 2012
20-11-2012
Quyết định số 173/QĐ-CĐDLĐN ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc Khen thưởng HSSV Khoa khách sạn đã đạt thành tích xuất sắc trong đợt thực tế của năm học 2011 - 2012
Học bổng khuyến khích học nghề cho HSSV năm học 2011 - 2012
20-11-2012
Quyết định số 175/QĐ-CĐDLĐN ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc cấp học bổng khuyến khích học nghề cho HSSV Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề chính quy học kỳ II, năm học 2011 - 2012
Khen thưởng HSSV có điểm xét tuyển cao nhất khóa 2, năm học 2012 - 2013
20-11-2012
Quyết định số 174/QĐ-CĐDLĐN ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc khen thưởng cho sinh viên Hồ Tuấn Anh - Lớp 2CHD, là sinh viên có điểm xét tuyển cao nhất khóa 2, năm học 2012 - 2013
Khen thưởng Danh hiệu lớp HSSV tiên tiến cho Tập thể lớp 1CKS2
20-11-2012
Quyết định số 170/QĐ-CĐDLĐN ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc khen thưởng cho tập thể lớp đạt danh hiệu Lớp học sinh, sinh viên tiên tiến năm học 2011-2012
Học bổng cho HSSV nghèo hiếu học do Dự án điêu khắc đá Đà Nẵng tài trợ năm học 2011 - 2012
20-11-2012
Hỗ trợ 6 suất học bổng trị giá 500,000đ/suất của Dự án điêu khắc đá Đà Nẵng cho 6 HSSV nghèo, hiếu học khóa 01, năm học 2011 - 2012
Danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ I, năm học 2011 - 2012
09-07-2012
Phòng Công tác Học sinh sinh viên thông báo về danh sách Học sinh sinh viên Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề hệ chính quy được cấp học bổng Học kỳ I, năm học 2011-2012 tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng.
RSS