Liên hệ

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Địa chỉ: Tổ 69, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 957 957                       Fax: 0236 3851 555

Email: info@dvtc.edu.vn Website: www.dvtc.edu.vn

Từ khóa