Thông báo về việc Cúp nước sinh hoạt ở Ký túc xá
22-08-2019
Thông báo về việc Cúp nước sinh hoạt ở Ký túc xá
Thông báo Về việc làm thủ tục và nộp tiền phòng ở Ký túc xá trong học kỳ I, năm học 2017-2018
24-07-2017
Thông báo Về việc làm thủ tục và nộp tiền phòng ở Ký túc xá trong học kỳ I, năm học 2017-2018
Công ty CP Du lịch Việt Nam Vitours Thông báo tuyển dụng nhân viên khối khách sạn
15-06-2017
Công ty CP Du lịch Việt Nam Vitours Thông báo tuyển dụng nhân viên khối khách sạn
Miễn giảm học phí cho HSSV năm học 2015- 2016
06-09-2016
Phòng Công tác HSSV thông báo cho những HSSV thuộc diện miễn giảm học phí (danh sách đính kèm) nhanh chóng đến Phòng Công tác HSSV để nhận lại tiền học phí năm học 2015-2016.Chú ý: Nếu HSSV đến nhận phải có giấy ủy quyền của ba hoặc mẹ có công chứng của chính quyền, nếu phụ huynh trực tiếp đến nhận thì photo chứng minh nhân dân.
Thông báo về lịch học Tuần sinh hoạt chính trị
25-08-2016
Thông báo về lịch học Tuần sinh hoạt chính trị
Thông báo Về việc làm thủ tục và nộp tiền phòng ở Ký túc xá trong học kỳ I, năm học 2016-2017
29-07-2016
THÔNG BÁO Về việc làm thủ tục và nộp tiền phòng ở Ký túc xá trong học kỳ I, năm học 2016-2017
P.CTHSSV Thông báo về việc miễn giảm học phí năm học 2015-2016
27-06-2016
P.CTHSSV Thông báo về việc miễn giảm học phí năm học 2015-2016
THÔNG BÁO Về việc bầu BCH lâm thời đối với các chi đoàn khóa 5
22-10-2015
THÔNG BÁO Về việc bầu BCH lâm thời đối với các chi đoàn khóa 5
Thông báo về việc dự lễ Khai giảng và phát bằng tốt nghiệp
14-10-2015
Thông báo về việc dự lễ Khai giảng và phát bằng tốt nghiệp
Thông báo điểm tổng kết HK 2, năm học 2014-2015
22-09-2015
Thông báo điểm tổng kết HK 2, năm học 2014-2015
Quy trình Tiếp nhận sinh viên vào ở KTX Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng
25-08-2015
Để thuận tiện cho sinh viên khóa mới nhập học năm học 2015-2016 có nhu cầu ở Ký túc xá. Ban quản lý KTX của Trường Thông báo Quy trình tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng để cho học sinh, sinh viên thuận tiện thực hiện.
Giới thiệu về KTX của Trường
10-08-2015
Ban Quản lý Ký túc xá giới thiệu về Ký túc xá của Trường để học sinh, sinh viên biết thêm thông tin về Ký túc xá để HSSV thuận tiện đăng ký vào ở.
Thông báo v.v tham gia Ngày hội tuyển dụng việc làm cho HSSV do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức
18-05-2015
Căn cứ vào công văn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tham dự Ngày hội tuyển dụng việc làm, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng thông báo đến học sinh, sinh viên khóa 01 đã ra trường, khóa 02 và lớp 3TCB, cụ thể như sau:
Thông báo v/v tham gia Ngày hội hướng nghiệp và tuyển dụng sinh viên du lịch 2015
14-05-2015
Thời gian từ 7h30 đến 16h30 ngày 20/05/2015 (thứ tư)
TB phản hồi các sai sót về danh sách HSSV thuộc diện miễn giảm học phí và bổ sung các hồ sơ còn thiếu theo đúng quy trình xét miễn giảm học phí
27-03-2015
Thực hiện thông báo số 307/TB-CĐ DLĐN ngày 15/9/2014 về nộp hồ sơ miễn giảm học phí, Phòng Công tác HSSV đã phổ biến đến tất cả HSSV và thu hồ sơ của các HSSV thuộc diện miễn giảm học phí theo qui định. Để tránh sai sót trong quá trình xét duyệt hồ sơ cũng như đảm bảo quyền lợi của tất cả HSSV, Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả HSSV cụ thể như sau:
RSS