PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, Đường Nam Kỳ khởi Nghĩa, tổ 69, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 023633 831.555                Fax: 02363.957.956

Email: info@dvtc.edu.vn Website: www.dvtc.edu.vn

Từ khóa