Nhân sự phòng Tổ chức - Hành chính

hoa.png

Ngô Thị Minh Hoa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Trưởng phòng


ho_thi_quynh_nhu.jpg

Hồ Thị Quỳnh Như

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

nguyen_dung.jpg

Nguyễn Dũng

Chức vụ: Tổ trưởng tổ CSVC


Nguyễn Trung Nghĩa

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Ngô Thị Thanh Lan

Trình độ: cử nhân

Chức vụ: Văn Thư


Trần Văn Thọ

Trình độ: Kỹ sư

Chức vụ: Chuyên viên


Huỳnh Văn Vũ

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Nhân viên

 

Huỳnh Ngọc Nhân

Trình độ:

Chức vụ: Nhân viên


Huỳnh Đình Thuận

Trình độ:

Chức vụ: Nhân viênLê Văn Hải

Trình độ:

Chức vụ: Nhân viên 

 

 

 

 

 

Từ khóa