Ban hành quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
05-06-2019
Ban hành quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thông báo Kết quả kiểm định (22 nghề Đức)
04-05-2019
Thông báo kết quả kiểm định (22 nghề Đức)tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triên bền vững
19-04-2019
Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triên bền vững
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
19-04-2019
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
Thông báo đăng ký chương trình học bổng Trường Đại Học Mùa Hè Balassi, Hungary
19-04-2019
Thông báo đăng ký chương trình học bổng Trường Đại Học Mùa Hè Balassi, Hungary
Công văn triển khai ngày chạy Olympic vì sức khỏe của nhân dân năm 2019
15-02-2019
Công văn triển khai ngày chạy Olympic vì sức khỏe của nhân dân năm 2019
Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng được Tặng thưởng"Cờ thi đua của Bộ" năm 2018.
11-02-2019
Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng được Tặng thưởng"Cờ thi đua của Bộ" năm 2018.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triên bền vững
11-02-2019
Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triên bền vững
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
21-01-2019
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Thông báo tuyển dụng giáo viên và nhân viên Quản trị mạng 7/2018
05-07-2018
Thông báo tuyển dụng giáo viên 7/2018
Thể lệ cuộc thi video clip và ảnh đẹp
27-06-2018
Thể lệ cuộc thi video clip và ảnh đẹp "Khoảnh khắc DVTC"
Thông báo kết luận của Thứ Trưởng Đặng Thị Bích Liên về công tác tuyển sinh năm 2018 - 2019
04-06-2018
Thông báo kết luận của Thứ Trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị Triểu khai công tác tuyển sinh khối các trường Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2018 - 2019.
Thông báo dọn vệ sinh
03-02-2018
Thông báo dọn vệ sinh
Danh mục tài liệu tham khảo của Bộ LĐTB&XH
23-01-2018
Danh mục tài liệu tham khảo của Bộ LĐTB&XH
Thông báo Tuyển dụng
02-01-2018
Thông báo Tuyển dụng
RSS