Thông báo Kết quả kiểm định (22 nghề Đức)

Ngày Cập nhật :

Thông báo kết quả kiểm định (22 nghề Đức)tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Kết quả xem chi tiết dưới đây! (file đính kèm)

1. DE. Bericht_BFS-Tourismus_Da-Nang_Hotelkaufmann

2. DE. Bericht_BFS-Tourismus_Da-Nang_Koch

3. VIE. Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

4. VIE. CĐ Du lịch Đà Nẵng

Từ khóa