Thông báo tuyển dụng giáo viên
20-02-2019
Thông báo tuyển dụng giáo viên
Chúc mừng năm mới, Xuân Mậu Tuất 2018
27-02-2018
Chúc mừng năm mới, Xuân Mậu Tuất 2018
Tuyển dụng nhân viên thư viện
30-11-2015
Tuyển dụng nhân viên thư viện
Tuyển dụng Giảng viên Ngoại ngữ
11-09-2015
Tuyển dụng giảng viên Ngoại ngữ
Tuyển dụng Kỹ sư Công nghệ thông tin
22-07-2015
Thời hạn tuyển dụng: Đến ngày 31/7/2015
Tuyển dụng Giảng viên dạy Nghiệp vụ Lữ hành - Hướng dẫn
15-05-2014
Hạn nộp hồ sơ tới ngày 31/5/2014
Tuyển dụng Giảng Viên dạy Nghiệp vụ Chế Biến món ăn
15-05-2014
Hạn nộp hồ sơ tới ngày 31/5/2014
Tuyển dụng giảng viên dạy nghiệp vụ Lữ hành - Hướng dẫn, Chế biến món ăn, Nhà hàng
28-02-2013
Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày
Tuyển dụng Chuyên viên quản lý khoa học
13-11-2012
Hạn nộp hồ sơ tới ngày 23/11/2012
Tuyển dụng Chuyên viên nhân sự
05-11-2012
Hạn nộp hồ sơ tới ngày 23/11/2012
Tuyển dụng Giảng viên dạy Nghiệp vụ Lữ hành - Hướng dẫn
09-08-2012
Hạn nộp hồ sơ tới ngày 29/12/2012
Tuyển dụng Giảng Viên dạy Nghiệp vụ Chế Biến món ăn
09-08-2012
Hạn nộp hồ sơ tới ngày 28/9/2012
Tuyển dụng Giảng viên dạy Nghiệp vụ Nhà hàng
09-08-2012
Hạn nộp hồ sơ tới ngày 29/12/2012
RSS