QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH
04-05-2018
Tiếp tục nội dung giới thiệu về những cuốn sách hay trong thư viện trường mình, xin được giới thiệu một trong những giáo trình có tính nền tảng, kim chỉ nam, bí quyết của người kinh doanh du lịch lữ hành
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
04-05-2018
Môn Lịch sử văn minh thế giới là một môn học nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành của chuyên ngành Hướng dẫn du lịch và Quản trị Lữ hành
GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ LỮ HÀNH - HƯỚNG DẪN
04-04-2018
ác em sinh viên đã từng bao giờ có suy nghĩ học hướng dẫn du lịch và Quản trị lữ hành là ngành học chỉ việc mua nhiều tour, đi du lịch nhiều nơi là có thể giỏi và ra trường..
Sách quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VIệt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
04-04-2018
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VIệt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm...
RSS