Sơ cấp nghề Nghiệp vụ buồng

Sơ cấp nghề Nghiệp vụ buồng

Yêu cầu: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp; Học viên đang học tại các trường khác có nhu cầu;

Học phí: Theo quy định của Nhà nước

I) Phân tích nghề

Tên nghề: Nghiệp vụ buồng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp;

- Học viên đang học tại các trường khác có nhu cầu;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

II) Mục tiêu khóa học

Trang bị cho người học:

- Kiến thức chuyên  môn  vững vàng,  thực hiện thành thạo các kỹ năng về nghiệp vụ  buồng;

- Đạo đức nghề nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp;

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

III) Cơ hội nghề nghiệp

Làm  việc tại bộ phận Lưu trú, đảm nhận vị trí nhân viên  phục vụ buồng, nhân viên  trực tầng trong khách sạn.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NÀY

Hotline: 0905.921.365 hoặc 0914.00.11.44

Email: tri.duong@dvtc.edu.vn hoặc khoa.truong@dvtc.edu.vn