Sơ cấp nghề Kỹ thuật CB món ăn

Sơ cấp nghề Kỹ thuật CB món ăn

Yêu cầu: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp; Học viên đang học tại các trường khác có nhu cầu;

Học phí: Theo quy định của Nhà nước

I) Phân tích nghề

Tên nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 6 tháng

Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp;

- Học viên đang học tại các trường khác có nhu cầu;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

II) Mục tiêu khóa học

Trang bị cho người học:

- Kiến thức chuyên môn vững vàng,  các kỹ năng chế biến món ăn cơ bản, chế biến thành thạo 60 món ăn Á - Âu;

- Đạo đức nghề nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp;

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

III) Cơ hội nghề nghiệp

Làm việc tại bộ phận chế biến món ăn; đảm nhận vị trí nhân viên sơ chế, nhân viên phụ bếp.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NÀY

Hotline: 0905.921.365 hoặc 0914.00.11.44

Email: tri.duong@dvtc.edu.vn hoặc khoa.truong@dvtc.edu.vn