Sơ cấp nghề Nghiệp vụ lễ tân

Sơ cấp nghề Nghiệp vụ lễ tân

Yêu cầu: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp; Học viên đang học tại các trường khác có nhu cầu;

Học phí: Theo quy định của Nhà nước

I) Phân tích nghề

Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 3.5 tháng

Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp;

- Học viên đang học tại các trường khác có nhu cầu;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề Nghiệp vụ lễ tân

II) Mục tiêu khóa học

Chương trình sơ cấp nghề nghiệp vụ lễ tân đào tạo cho học viên kiến thức, kỹ năng làm việc của một nhân viên lễ tân khách sạn.

III) Cơ hội nghề nghiệp

Nhân viên lễ tân, nhân viên văn phòng.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NÀY

Hotline: 0905.921.365 hoặc 0914.00.11.44

Email: tri.duong@dvtc.edu.vn hoặc khoa.truong@dvtc.edu.vn