Quản trị Khu Resort

Quản trị Khu Resort

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Yêu cầu: Tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương

Học phí: Theo quy định của Nhà nước

I) Phân tích nghề

Tên nghề: Quản trị Khu Resort

Mã nghề: 6810202

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: ……………..

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng

II) Mục tiêu khóa học

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Mô tả được vị trí, vai trò của khu Resort trong ngành Du lịch, đặc trưng của khu Resort, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; Quá trình ra đời và phát triển của khu Resort trên thế giới và Việt Nam;

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, mối quan hệ giữa các bộ phận của khu Resort; liệt kê được các nhiệm vụ chủ yếu và công việc hàng ngày của giám sát viên, giám đốc bộ phận của khu Resort;

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khu Resort để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

+ Nhận dạng và mô tả được các loại sản phẩm/dịch vụ chủ yếu của các khu Resort;

+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khu Resort: lễ tân, buồng, nhà hàng, chế biến món ăn, spa, thể thao, vui chơi giải trí và câu lạc bộ trong khu Resort; Liệt kê, giải thích được các phương pháp, cách thức bán các sản phẩm của khu Resort;

+ Mô tả được quy trình phục vụ độc lập tại các villa của khu Resort, cũng như công tác vận chuyển nội bộ trong khu Resort;

+ Mô tả được nguyên tắc bố trí mặt bằng và các yêu cầu về trang thiết bị của khu Resort;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khu Resort và công dụng của chúng;

+ Trình bày được nguyên lý chung về quản trị và các nguyên lý, nội dung, quá trình về quản trị nhân sự, quản trị marketing, quản trị cơ sở vật chất, quản trị tài chính, quản trị các dịch vụ của khu Resort;

+ Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của khu Resort, cách thức, phương pháp đánh giá chất lượng, dịch vụ;

+ Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra kết quả công việc tại các bộ phận của khu Resort;

+ Mô tả và giải thích được quy trình, phương pháp tính giá vốn của dịch vụ ăn uống của khu Resort;

+ Giải thích được vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong quản trị khu Resort;

+ Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ cơ bản của kế toán khách sạn;

+ Mô tả được quy trình, cách thức chăm sóc, bảo dưỡng cây và cảnh quan sân vườn;

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong khu Resort.

+ Giao tiếp hiệu quả với khách hàng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, khu vực hội nghị/hội thảo hoặc khu vực giải trí và spa; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;

+ Hình thành được kỹ năng bán sản phẩm của khu Resort;

+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị của khu Resort;

+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, bếp hoặc khu vực hội nghị, hội thảo, spa, vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn của từng khu Resort;

+ Lập được kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch marketing; kế hoạch nhân sự; kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư và nguyên liệu; kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện; tính toán được các chỉ tiêu của kế hoạch tài chính;

+ Thực hiện được việc ghi chép chứng từ, sổ sách theo tiêu chuẩn của từng khu Resort;

+ Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông thường của khu Resort;

+ Ứng dụng được phần mềm quản trị khu Resort trong công việc hàng ngày;

+ Thực hiện được quy trình kiểm soát thu chi tiền mặt, kiểm soát được hàng tồn kho, công nợ, xuất nhập hàng hoá;

+ Thực hiện được quy trình tuyển chọn, bố trí, đào tạo nhân viên, đánh giá kết quả kết quả công việc của nhân viên;

+ Quản lý thời gian làm việc có hiệu quả;

+ Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, ăn uống, hội nghị, hội thảo, giải trí, spa và phát hiện ra được các nguyên nhân để đề xuất được các giải pháp nhằm tối đa hóa doanh thu, nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận và khu Resort;

+ Nhận dạng và phân tích được thị trường mục tiêu của từng khu Resort;

+ Hình thành được tính tự tin, trung thực, cẩn thận trong xử lý công việc;

+ Hình thành được các kỹ năng làm việc theo nhóm;

+ Hình thành được tính chủ dộng, nhạy bén, linh hoạt trong xử lý công việc hàng ngày.Cí trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng, về hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc;

- Thể chất, quốc phòng:

+ Trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khoẻ;

+ Giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN;

+ Trang bị cho sinh viên một số kiến thức về kỹ năng quân sự cần thiết làm cơ sở để sinh viên thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc;

III) Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội vị trí việc làm người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm đương:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên sẽ:

1. Làm nhân viên bộ phận tiền sảnh

2. Làm nhân viên bộ phận nhà hàng

3. Làm nhân viên bộ phận buồng

5. Làm giám sát bộ phận tiền sảnh

6. Làm giám sát bộ phận buồng

Điều hành các khu resort quy mô nhỏ