Cơ sở vật chất

Cơ sở hạ tầng:

Các hạng mục công trình

Số tầng

(tầng)

Diện tích

(m2)

Số phòng

Khối Hành chính - quản trị

3

1.705

26

Khối Lý thuyết - thực hành

3

7.890

51

Khối Thư viện

3

1.868

 

Khối Kí túc xá

5

12.716

120

Trung tâm phục vụ sinh viên

3

8.397

 

Khách sạn trường (tương đương 4 sao cho sinh viên thực hành)

9 + 1

tầng hầm

10.303

69

 

Trang thiết bị, phương tiện đào tạo:

STT

Tên phòng

Số phòng

1

Phòng thực hành bếp

4

2

Phòng thực hành làm bánh

1

3

Phòng thực hành F&B

3

4

Phòng thực hành lễ tân

3

5

Phòng thực hành buồng

4

6

Phòng pha chế đồ uống

1

7

Phòng tin học

4

8

Phòng lab

4

9

Phòng học lý thuyết

28

10

Thư viện

1

 

Một số hình ảnh về Trang thiết thị thực hành do EU và Luxembourg tài trợ:

Từ khóa